لطفاً منتظر بمانید

میز خدمت واحد مشاوره آموزشی و هدایت شغلی

فرایند ثبت نام در دوره ها

arrow

پذیرش

مراجعه به واحد واحد مشاوره آموزشی و هدایت شغلی و اطلاع از وضعیت و شرایط کلاس و دریافت کد دوره

arrow

خرید کارت اعتباری

خرید کارت اعتباری از طریق سایت زیر لازم به ذکر است این مرحله پس از مرحله اول صورت گیرد

پرداخت هزینه

ثبت نام از طریق پورتال

پس از دریافت کد دوره و خرید کارت اعتباری می بایست از طریق مسیر زیر ثبت نام نمایید .

ثبت نام دوره های برادران
ثبت نام دوره های خواهران

چاپ تاییدیه ثبت نام

چاپ تاییده ثبت نام و تحویل آن به مرکز


میز خدمت واحد مشاوره آموزشی و هدایت شغلی
پیوندهای مورد نیاز
تماس با ما