لطفاً منتظر بمانید

انعقاد تفاهم نامه همکاری با اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل سبک وسنگین شهرستان...
انعقاد تفاهم نامه همکاری با اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل سبک وسنگین شهرستان...

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان، علی چیوایی رئیس مرکز در تکمیل این خبر بیان داشت: در راستاي نو آموزی و ارتقاء مهارت شغلی در قالب آموزشهای دوگانه و گسترش دانش فنی جهت تربیت نیروی کار متخصص، تفاهم نامه همکاری فی ما بین مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان شاهین شهر و میمه و اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل سبک و سنگین شهرستان منعقد گردید.
علی چیوایی افزود: استفاده از ظرفيت هاي اتحادیه و مرکز در جهت آموزش هاي مورد نياز، توانمند سازی شاغلین واحدهای صنفی زیر مجموعه اتحادیه، طراحی و پیاده سازی نظام آموزشی دوگانه جهت تربیت نیروی کار متخصص در زمینه مشاغل مرتبط، همكاري در جهت بازديدهاي آموزشي و كارآموزي در محيط كار مهارت آموزان، همكاري در برگزاري آزمون هاي پايان دوره دوره های آموزشی، اجراي دوره هاي آموزشي متناسب با اولويت هاي اعلام شده توسط اتحادیه و مرکز، تهيه و تدوين استانداردهاي آموزشي مورد نياز، ایجاد اشتغال مهارت آموختگان در واحدهای زیر مجموعه اتحادیه و ارتقاء سطح مهارتی مربیان مرکز از اهداف مهم این تفاهم نامه می باشد.

تماس با ما