لطفاً منتظر بمانید

با هدف ساده سازی ورود شرکای مهارتی به فرآیند آموزشهای عملی و کاربردی مجوز مرکز آموزش مهارتی بین کارگاهی مجتمع پرورش زنبور عسل دنا در شهرستان صادر شد.
با هدف ساده سازی ورود شرکای مهارتی به فرآیند آموزشهای عملی و کاربردی مجوز مرکز آموزش مهارتی بین کارگاهی مجتمع پرورش زنبور عسل دنا در شهرستان صادر شد.
با هدف ساده سازی ورود شرکای مهارتی به فرآیند آموزشهای عملی و کاربردی مجوز مرکز آموزش مهارتی بین کارگاهی مجتمع پرورش زنبور عسل دنا در شهرستان شاهین شهر و میمه صادر شد.
گفتنی است مجتمع پرورش زنبور عسل دنا تولید کننده انواع عسل و پرورش زنبور عسل است که در کیلومتر ۹ جاده علویجه در شهرستان شاهین شهر و میمه واقع شده است.
تماس با ما