لطفاً منتظر بمانید

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان خبر داد: \" صدور پروانه تأسیس آموزشگاه آزاد \" در 3 روز ...
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان خبر داد: \" صدور پروانه تأسیس آموزشگاه آزاد \" در 3 روز ...

بر اساس دستور وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در اجرای تحقق شعار سال مبتنی بر تولید پشتیبانی و مانع زدایی‌ها و نیز تحقق برنامه‌های وعده داده شده به مردم و مجلس، صدور مجوز آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد در سراسر کشور حداکثر به سه روز کاری به صورت خودکار رسید. 

مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان افزود: بهبود فضای کسب و کار از مأموریت‌های اصلی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است.

وی با اشاره به اهمیت مهارت آموزی در جامعه و نقش این آموزش ها در دستیابی سریعتر جوانان و بیکاران به اشتغال گفت: این مهارت‌ها کمک به افزایش بهره وری شاغلان در صنایع و صنوف و کمک به درآمد و معیشت خانواده می کند از این رو توسعه آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای در گستره کشور و مطابق با طرح های کسب و کار بومی و محلی و با تنوعی از حرفه های آموزشی بخصوص حرفه فناوری های نوین از ضروریات امروز بازار اشتغال کشور است.

اخوان گفت: تشویق سرمایه گذاران حائز شرایط به ایجاد و راه اندازی آموزشگاه های فنی و حرفه ای در مناطق محروم و کم برخوردار از اولویت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور محسوب می شود.

متقاضيان فلوچارت  و الزامات صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد را به طور كامل مطالعه و در بارگزاري مستندات دقت لازم را داشته باشند.
 

فلوچارت صدور پروانه تأسيس آموزشگاههاي آزاد در 3 روز (كليك كنيد)


راهنماي كارشناسان مراكز : 

   1 - قبل از صدور موافقت نامه: 

     الف- تکمیل کامل اطلاعات فردی و تطابق سن (حداقل 25 سال تمام) و عکس (رعایت شئون اسلامی و قابل تایید)
     ب- بررسی اطلاعات آموزشی به ویژه رعایت جنسیت و تطابق با موسس
     ج-بررسی طرح توجیهی و اطمینان از کامل بودن آن
     د- بررسی تعهد نامه محضری و اطمینان از تطابق کامل آن با فرمت نامه فوق الاشاره
     ه- بررسی نام پیشنهادی مطابق فصل چهارم ضوابط و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مصوب 1397 مصوب هیات نظارت مرکزی

   2 - بعد از صدور موافقت نامه:‌
 

  الف- دریافت امضا و اثر انگشت متقاضی بر روی نسخه دوم موافقت نامه اصولی مبنی بر دریافت آن.
   ب- تحویل معرفینامه های سوء پیشینه و بهداشت و حراست به همراه راهنمای مدارک مورد نیاز به متقاضی
   ج- تحویل معرفینامه اماکن به همراه راهنمای مدارک مورد نیاز به متقاضی
   د- تحویل فرم های خوداظهاری مکان و تجهیزات به همراه آدرس سایت سامانه جامع استانداردهای مهارت سازمان (rpc.irantvto.ir) جهت اطلاع از ابزار وتجهیزات مورد نیاز و جدول سرانه فضای آموزشی مورد نیاز به متقاضی
    ه- تحویل راهنمای مکتوب به متقاضی در خصوص سایر مدارک مورد نیاز نظیر؛ مدارک مورد نیاز جهت احراز صلاحیت اختصاصی (قبولی در آزمون یا ارائه گواهینامه های مربوطه مطابق ماده 67 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی 1399)، تاییدیه کد پستی، سند ملکی یا اجاره نامه معتبر مطابق تبصره 1 ماده 64 دستورالعمل اجرایی 1397، تمبر مالیاتی و ...


راهنماي متقاضيان : 

   1 - قبل از صدور موافقت نامه: 
 

   الف- ورود به پورتال سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ( گزينه خدمات - ثبت درخواست آموزشگاه ) http://www.portaltvto.com/

  ب- گزينه ورود به سامانه
     ج-تكميل اطلاعات فردي 
     د- تكميل اطلاعات آموزشي 
     ه- بارگزاري طرح توجيهي به علاوه تعهدنامه محضري 
     و- تأئيد آموزشي درخواست (وضعيت درخواست بايستي براي آموزش زردرنگ باشد)

2 - بعد از صدور موافقت نامه:‌
 

   الف- دريافت موافقتنامه اصولي از كارشناس مركز
    ب- دريافت معرفينامه سوءپيشينه، بهداشت، حراست به همراه راهنماي مدارك مورد نياز
    ج- دريافت معرفينامه اماكن به همراه راهنماي مدارك مورد نياز
   د- دريافت فرم هاي خوداظهاري مكان و تجهيزات به همراه آدرس سایت سامانه جامع استانداردهای مهارت سازمان (rpc.irantvto.ir) جهت اطلاع از ابزار وتجهیزات مورد نیاز و جدول سرانه فضای آموزشی 
  ه- دريافت راهنمای سایر مدارک مورد نیاز نظیر؛ مدارک مورد نیاز جهت احراز صلاحیت اختصاصی (قبولی در آزمون یا ارائه گواهینامه های مربوطه مطابق ماده 67 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی 1399)، تاییدیه کد پستی، سند ملکی یا اجاره نامه معتبر مطابق تبصره 1 ماده 64 دستورالعمل اجرایی 1397، تمبر مالیاتی و ...

تذكر:متقاضی از تاریخ موافقت نامه اصولی، سه ماه فرصت دارد نسبت به تامین الزامات مکان و تجهیزات و مستندات اشاره شده در بندهاي فوق اقدام در غيراينصورت موافقتنامه اصولي ابطال خواهد گرديد.

تماس با ما